Dobrý Pohyb

Dobrý Pohyb - zdravé cvičení pro krásnou postavu Praha 8
Pro Váš lepší pocit!

Pravidla Rezervace

 • Před začátkem každé skupinové lekce je nezbytné provést rezervaci POMOCÍ EMAILU nebo prostřednictvím KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE NA WEBU, vzhledem k limitované kapacitě klientů.
 • Z lekce, na kterou jste se již přihlásili, je možné nejpozději 24 hodin předem. Pokud tak neučiníte, částka Vám bude účtována formou faktury.
  V případě, že lektor zruší lekci, budete informování emailem nebo SMS a to 24 hodin předem.
 • Pozdní příchody klienta/ky budou brány, jako by přišel včas a lekce bude ukončena v plánovanou dobu, neboť lekce na sebe navazují. Proto není možné lekci prodloužit.
 • Klient/ka provádí cvičení z vlastního rozhodnutí.
 • Poskytnuté údaje od klienta/ky jsou určeny pouze pro trenérovu potřebu a nebudou sdíleny s další osobou.
 • Obsah lekce je přizpůsoben zdravotnímu stavu klienta/ky. Pokud lektor zjistí, že by lekce mohla ublížit klientovi/klientce na základě jeho/jejím aktuálnímu stavu, pak lektor má právo zrušit lekci.
 • Platba za lekci je vždy hrazena klientem/kou na konci lekce v hotovosti.
  Pokud jsou pravidla nejasné, klient/ka může se doptat lektora 15minut před lekcí. V opačném případe klient/ka souhlasí s těmito pravidly.
Postupně jsem absolvovala odborné kurzy a rozhodla se rekvalifikovat na osobního trenéra, a tím začit zcela novou kapitolu.
Přejít nahoru